Skladba

Klenutí sklepů je tvořeno obloukovými překlady ATBET s různou výplní. Výplň lze individuálně vybrat dle využití sklepa nebo designových požadavků každého zákazníka.

Typy výplní mezi obloukové překlady a jejich uložení uvádíme v přehledu níže.

Stropní Miako vložka

Klenutý sklep - miako vložka
 • Klenba je složena ze standartně vyráběných obloukových překladů ATBET.
 • MIAKO vložky lze použít keramické či betonové od různých výrobců, každý z výrobců má jiné rozměry - osová vzdálenost překladů se určuje dle konkrétní použité vložky.
 • V případě použití MIAKO vložek od výrobců Heluz, nebo Wienerberger je osová vzdálenost mezi překlady 605 mm ( * vložka s označením 15/62,5) nebo 480 mm ( ** vložka s označením 15/50).
 • Mezi překladem a vložkou je nutno ponechat z obou stran montážní mezeru 3 mm.
 • Výška MIAKO vložky je volitelná (dle zatížení budoucí klenby). Doporučená výška je 15 cm.

Tvarová deska ATBET

Klenutý sklep - deska ATBET
 • Klenba je složena z obloukových překladů ASOP - / - / - / - "T"  (překlady s odsazením, pouze SOP).
 • rozměry desky 495 / 250 / 70 mm
 • deska je armovaná
 • Deska je zespodu přesně tvarovaná dle radiusu konkrétního překladu, přesně lícuje s dosedací plochou, jedná se však o nejnákladnější variantu výplně.

Cihelná výplň

Klenutý sklep - cihelná výplň
 • Klenba je složena z obloukových překladů ASOP - / - / - / - "T" (překlady s odsazením).
 • Osová vzdálenost překladů 400 mm, platí při použití pálených cihel o rozměrech - 290 / 140 / 65 mm.

Postup výstavby klenby sklepa

Při výstavbě obvodových zdí budoucího sklepa musí být zabetonována po vnějším obvodu svislá armatura cca po 200 mm o průměru 12 mm.
Při výstavbě obvodových zdí budoucího sklepa musí být zabetonována po vnějším obvodu svislá armatura cca po 200 mm o průměru 12 mm.
Na vystavěné zdi osadíme v dané osové vzdálenosti obloukové překlady ATBET.
Na vystavěné zdi osadíme v dané osové vzdálenosti obloukové překlady ATBET.
Mezi překlady vložíme výplň (na obrázku je použita stropní Miako vložka).
Mezi překlady vložíme výplň (na obrázku je použita stropní Miako vložka).
Na sestavenou klenbu osadíme Kari síť v jedné nebo dvou vrstvách (dle následného zatížení) a ohneme a připevníme svislou armaturu vycházející z obvodových zdí.
Na sestavenou klenbu osadíme Kari síť v jedné nebo dvou vrstvách (dle následného zatížení) a ohneme a připevníme svislou armaturu vycházející z obvodových zdí.
Je důležité zajistit (podložením), aby mezi vrchní stranou klenby a Kari sítí zůstala mezera minimálně 40 mm. Osazovaná Kari síť přesahuje na obvodové zdi.
Je důležité zajistit (podložením), aby mezi vrchní stranou klenby a Kari sítí zůstala mezera minimálně 40 mm. Osazovaná Kari síť přesahuje na obvodové zdi.
Následuje přebetonování celé klenby. Vrstva betonu musí být minimálně 150 – 200 mm (dle následného zatížení) s třídou betonu C25/30. Před betonáží je nutné klenbu ve vrcholu podepřít.
Následuje přebetonování celé klenby. Vrstva betonu musí být minimálně 150 – 200 mm (dle následného zatížení) s třídou betonu C25/30. Před betonáží je nutné klenbu ve vrcholu podepřít.
Vrchní stranu hotové klenby je nutné opatřit hydroizolací.
Vrchní stranu hotové klenby je nutné opatřit hydroizolací.