Výrobní sklep

provádění výkopových prací
provádění výkopových prací
provedeny zemní práce a betonování základové desky
provedeny zemní práce a betonování základové desky
zakládání sklepa na izolaci proti vodě
zakládání sklepa na izolaci proti vodě
provádění vyzdívky obvodových zdí s betonáží
provádění vyzdívky obvodových zdí s betonáží
betonáž přístupového schodiště
betonáž přístupového schodiště
výstavba klenby za pomoci obloukových překladů ATBET
výstavba klenby za pomoci obloukových překladů ATBET
provádění klenby
provádění klenby
zhotovena klenba
zhotovena klenba
zaarmovaný prostor nad klenbou je připraven na betonáž
zaarmovaný prostor nad klenbou je připraven na betonáž
před betonáží klenby je nutné klenuté překlady podepřít
před betonáží klenby je nutné klenuté překlady podepřít
výstavba klenby nad schodištěm pomocí obloukových překladů ATBET
výstavba klenby nad schodištěm pomocí obloukových překladů ATBET
naváření izolace proti vodě na hotový klenutý strop
naváření izolace proti vodě na hotový klenutý strop
zahrnování hotového sklepa
zahrnování hotového sklepa
stavební práce v interiéru sklepa
stavební práce v interiéru sklepa
dokončovací práce uvnitř klenutého sklepa
dokončovací práce uvnitř klenutého sklepa
dokončený klenutý sklep určený pro výrobu medoviny
dokončený klenutý sklep určený pro výrobu medoviny
umístěna technologie na výrobu v klenutém sklepu
umístěna technologie na výrobu v klenutém sklepu
provedené zemní  práce k rozšíření sklepa a vybudovaný prostor pro přístupové schodiště a výtah.
provedené zemní práce k rozšíření sklepa a vybudovaný prostor pro přístupové schodiště a výtah.
základová deska pod budoucí sklep
základová deska pod budoucí sklep
obvodové stěny a připravený prostup do původního sklepa
obvodové stěny a připravený prostup do původního sklepa
osazování  obloukových překladů na spojovací chodbu a sklep
osazování obloukových překladů na spojovací chodbu a sklep
probourání vstupu mezi sklepy, pokračování s osazováním překladů
probourání vstupu mezi sklepy, pokračování s osazováním překladů
kotvení jednotlivých oblouků
kotvení jednotlivých oblouků
montáž Miako stropních vložek
montáž Miako stropních vložek
překlady použité na sklep jsou ASOP 3800/140/200/750, práce na pokládání Miako vložek
překlady použité na sklep jsou ASOP 3800/140/200/750, práce na pokládání Miako vložek
pokračující práce
pokračující práce
osazení dvou vrstev Kari sítí před přebetonováním klenby
osazení dvou vrstev Kari sítí před přebetonováním klenby
detail
detail
detail zaarmování a zašalování boků před betonáží
detail zaarmování a zašalování boků před betonáží
podepření klenby před přebetonováním
podepření klenby před přebetonováním
přebetonování klenby
přebetonování klenby
aplikace hydroizolace nad klenbu
aplikace hydroizolace nad klenbu
spojení obou sklepů
spojení obou sklepů
hotová klenba
hotová klenba
sklep
sklep
detail usazení hlavních nosníků na vstupu do spojovací chodby
detail usazení hlavních nosníků na vstupu do spojovací chodby
propojovací chodba mezi sklepem a přístupovým schodištěm
propojovací chodba mezi sklepem a přístupovým schodištěm
betonáž podlahy
betonáž podlahy
dokončený sklep včetně cihelného obkladu
dokončený sklep včetně cihelného obkladu
klenutý sklep v provozu
klenutý sklep v provozu