Pobytový sklep se dvěma menšími na uchování potravin

pdf dokument

půdorys budoucího sklepa
půdorys budoucího sklepa
počátek výstavby
počátek výstavby
členitý vnitřní prostor
členitý vnitřní prostor
probíhající výstavba zdí
probíhající výstavba zdí
výklenky v pobytovém sklepu
výklenky v pobytovém sklepu
odvětrání a elektřina
odvětrání a elektřina
dělící chodba
dělící chodba
prostup do pobytového sklepa
prostup do pobytového sklepa
osazování obloukových překladů nad chodbou
osazování obloukových překladů nad chodbou
výplň mezi překlady Miako vložkami
výplň mezi překlady Miako vložkami
speciálně vyrobený obloukový překlad pro křížení klenby
speciálně vyrobený obloukový překlad pro křížení klenby
osazování obloukových překladů pro hlavní prostor
osazování obloukových překladů pro hlavní prostor
vkládání Miako vložek pro zajištění správné osové vzdálenosti mezi překlady
vkládání Miako vložek pro zajištění správné osové vzdálenosti mezi překlady
obloukové překlady pokládány autem s rukou
obloukové překlady pokládány autem s rukou
dokončena pokládka překladů
dokončena pokládka překladů
obloukové překlady pro boční sklípky
obloukové překlady pro boční sklípky
vkládání výplně
vkládání výplně
dělící chodba
dělící chodba
vložené Miako vložky
vložené Miako vložky
vnitřní prostor pobytového sklepa
vnitřní prostor pobytového sklepa
pohled na výklenky
pohled na výklenky
průchod mezi chodbou a hlavním prostorem
průchod mezi chodbou a hlavním prostorem