WYSIWYG Web Builder

Zahradní klenuté sklepy
~ ATBET ~


© www.zahradniklenutesklepy.cz ~ klenba ~ obloukové překlady ~ AtBet ® ~ mobil +420 777 150 284

Náhledy 3D návrhů klenutých sklepů

 
stropní Miako vložka
- klenba je složena ze standartně vyráběných obloukových překladů ATBET

- Miako vložky lze použít keramické či betonové od všech výrobců, každý z výrobců má jiné rozměry - osová vzdálenost překladů se určuje dle konkrétní použité vložky.

- mezi překladem a vložkou je nutno ponechat z obou stran montážní mezeru 5 mm ( výsledná osová vzdálenost )

- výška Miako vložky je volitelná
( dle zatížení budoucí klenby )

tvarová deska ATBET
- klenba je složena z obloukových překladů ASOP - / - / - / - " T "
( překlady s odsazením )

- rozměry desky 495 / 250 / 70 mm

- deska je armovaná

- deska je zespodu přesně tvarovaná dle radiusu konkrétního překladu,
přesně lícuje s dosedací plochou
- klenba je složena z obloukových překladů ASOP - / - / - / - " T "
( překlady s odsazením )


- osová vzdálenost překladů 400 mm
platí při použití pálených cihel o rozměrech  - 290 / 140  / 65 mm
                                                        cihelná výplň
Back
Next
                                         Typy výplní mezi obloukové překlady